Přístrojová rehabilitace

Elektroléčba

Tuto metodu provádíme dvěma přístroji – ultrazvukem a laserem. Oba tyto přístroje mohou generovat kompletní spektrum nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů s řadou modifikací a jsou vybaveny všemi funkcemi a volbami, které odrážejí nejnovější poznatky z oboru elektroléčby.

Elektroterapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na průchodu elektrického proudu tkáněmi organismu. Elektrický proud je aplikován kontaktně pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta především za účelem tlumení akutních i chronických bolestí pohybového aparátu, léčby poruch svalového napětí a svalové funkce, obnovení rozsahu pohybu v kloubech, snížení otoku a podpory periferního prokrvení.

Ultrazvuková terapie je neinvazivní terapeutické využití mechanické energie podélného vlnění postupujícího měkkými tkáněmi organismu do hloubky. Mechanické vlnění je v tkáních absorbováno a přeměněno v energii tepelnou, zároveň dochází k mikromasáži. Ultrazvuková terapie je určena především k uvolnění svalů a vazivové tkáně, lokálnímu zvýšení prokrvení, snížení otoku a urychlení látkové výměny.

Laserová terapie je neinvazivní terapeutická metoda založená na aplikaci nízkoenergetického monochromatického, koherentního záření ve formě laserového paprsku. Laserový paprsek je v tkáních absorbován a jeho energie je předána buňkám tkáně k obnovení jejich normální funkce. Účinek je především biostimulační, regenerační, protizánětlivý a protibolestivý na základě vyvolaných fotochemických reakcí. Nízkoenergetická laserová terapie je určena především k léčbě bolestivých poruch pohybového aparátu a k léčbě traumatických a zánětlivých stavů kůže, sliznic a měkkých tkání.

Indikace léčby laserem:  

 

 

Přístrojová lymfodrenáž

Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí imunitního systému. Lymfatický systém je zodpovědný za sběr a odplavování odpadních látek z tělesných tkání. Za normálních okolností protéká lymfatickým systémem denně zhruba 4 litry tekutin obsahující vodu, bílkoviny, tuky, soli, odumřelé buňky, bakterie a látky vzniklé jako odpad metabolických procesů.

Přístrojová lymfodrenáž funguje na principu intermitentní přístrojové komprese(presoterapie). Pracuje s postupující tlakovou vlnou umožňující kompresní lymfodrenáž. Masáž končetin se odehrává na základě komprese vzduchem nafukovaných návleků, do kterých je vzduch vháněn hadicovým systémem. Nafukováním jednotlivých komor speciálních návleků se ve stanovených intervalech vytváří zvolna postupující tlak, který účinně nahradí nefungující svalovou pumpu. Vznikají jemné, rytmické tlakové vlny.

Přístrojová presoterapie je pacienty velmi pozitivně vnímána jako příjemný a účinný druh léčby otoků. V končetinách vytváří pocit lehkosti a zmenšuje jejich objem.

 

V rámci rehabilitace používáme také tyto metody:

Více o nich ZDE